View journal profile

View editorial board etc.

View index of authors

View contents of individual issues

View guidelines for authors

Information on orders, subscriptions and pricing

Tomáš Akvinský
Studia Neoaristotelica


 • Åkerlund, Erik
 • Akvinský, Tomáš
  • Oprincipech přirozenosti ..... [2010/2 : 181-196]
 • Banks, P. (= Bocheński, Józef Maria)
  • O filosofické interpretaci logiky. Aristotelský dialog ..... [2010/2 : 197-210]
 • Blaščíková, Andrea
  • Marian Kuna: Úvod do etiky ctnosti ..... [2011/1 : 109-111]
 • Blažek, Pavel
  • ZPRÁVA Z KONFERENCE: Kulturní styky a recepční procesy v teologii 12. a 13. století ..... [2005/1 : 155-156]
  • ZPRÁVA Z KONFERENCE: XII. International Congress of Medieval Philosophy ..... [2007/2 : 213-215]
 • Blum, Paul Richard
  • The Epistemology of Immortality: Searle, Pomponazzi, and Ficino ..... [2012/1 : 85-102]
 • Bocheński, Józef Maria (= Banks, P.)
  • O filosofické interpretaci logiky. Aristotelský dialog ..... [2010/2 : 197-210]
 • Cajthaml, Martin
  • RECENZE: Stanislav Sousedík, Emilio Betti, Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky..... [2010/2 : 211-216]
 • Caramuel, Joannes de Lobkowicz
  • DOPIS: Ioanni Marco Marci, Spirae, Iuliis Nonis, MDCXLIV ..... [2004/1-2 : 185-189]
 • Černý, David
  • (+ Ferretti, Elisa): Gödelův důkaz Boží existence ..... [2011/2 : 211-248]
  • PŘEKLAD (+ Gliňská, M.): P. Banks, O filosofické interpretaci logiky. Aristotelský dialog ..... [2010/2 : 197-210]
 • Cuhrová, Nora
  • EDICE (+ Novák, L.): Franciscus de Mayronis: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis) ..... [2006/2 : 198-239]
 • Díaz-Herrera, Patricia
 • Dostálová, Ludmila
  • OZNÁMENÍ: Pozvánka na seminář Organon V o výuce logiky ..... [2006/1 : 113]
 • Drobňák, Matej
  • RECENZE: Jaroslav Peregrin: Člověk a pravidla ..... [2012/3 : cvii-cxiii]
 • Dvořák, Petr
  • K modálnímu ontologickému důkazu ..... [2004/1-2 : 33-69]
  • Some Thomists on Analogy ..... [2006/1 : 28-36]
  • Univerzální preskriptivismus R. M. Hara ..... [2006/1 : 56-61]
  • Freedom and Necessity ..... [2007/2 : 173-184]
  • Thomas Aquinas on Contingency in Nature ..... [2008/2 : 185-196]
  • DISKUSE: Tomistická teorie predikace: Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie (zkrácená verze) ..... [2004/1-2 : 162-166]
  • OHLAS: Ke Gahérově analýze Tomášovy druhé cesty ..... [2005/1 : 111-117]
  • ZPRÁVA: Zpráva z konference o analogii ve filosofii a teologii ..... [2006/1 : 111-112]
  • OZNÁMENÍ: 400. výročí Jana Caramuela z Lobkovic. Oznámení o konání konference. ..... [2006/1 : 112]
  • OZNÁMENÍ: Ad multos annos (Jubileum prof. Pavla Materny). ..... [2010/1 : 103]
 • Ferretti, Elisa
  • (+ Černý, David): Gödelův důkaz Boží existence ..... [2011/2 : 211-248]
 • Franklin, James
  • Aristotelianism in the Philosophy of Mathematics ..... [2011/1 : 3-15]
  • Science by Conceptual Analysis: The Genius of the Late Scholastics ..... [2012/1 : 3-24]
 • Freddoso, Alfred J.
  • OHLAS: Fides et ratio: radikální vize intelektuálního bádání ..... [2005/2 : 226-238]
 • Frege, Gottlob
  • Dialog s Pünjerem. Český překlad s kritickým výkladem ..... [2008/1 : 51-80]
  • Funkcia a pojem .....  [2009/1 : 111-128]
 • Gili, Luca
  • The Order Between Substance and Accidents in Aquinas’s thought ..... [2011/1 : 16-37]
 • Gliňská, Monika
  • PŘEKLAD (+ Černý, D.): P. Banks, O filosofické interpretaci logiky. Aristotelský dialog ..... [2010/2 : 197-210]
 • Głowala, Michał
  • What Kind of Power is Virtue? John of St. Thomas OP on Causality of Virtues and Vices ..... [2012/1 : 25-57]
 • Halper, Yehuda
  • The Convergence of Religious and Metaphysical Concepts: Mofet and Devequt in the Hebrew Translation of Averroës’ Long Commentary on Aristotle’s Metaphysics ..... [2011/2 : 163-177]
 • Hanke, Miroslav
  • Perspektivy logické sémantiky Jana Buridana ..... [2007/2 : 111-142]
  • Cassantes v historické a systematické reflexi ..... [2008/2 : 132-164]
  • John Buridan’s Propositional Semantics ..... [2009/2 : 183-208]
  • The Simple Paradoxes of Validity and Bradwardinian-Buridanian Semantics ..... [2010/2 : 116-160]
  • „Debeo tibi equum“. Analýza slibů v terministické sémantice čtrnáctého století ..... [2011/2 : 188-210]
  • John Mair on Semantic Paradoxes [Alethic and Correspondence Paradoxes I] ..... [2012/1 : 58-84]
  • John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic and Correspondence Paradoxes II ..... [2012/2 : 154-183]
  • John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic Modalities and Validity in Paradoxical Contexts ..... [2013/1 : 50-87]
  • Opusculum insolubilium v kontextu scholastické logiky. Analýza traktátu a pracovní edice ..... [2012/3 : lxiii-xcii]
 • Hanzel, Igor
  • PRĚKLAD: Gottlob Frege, Funkcia a pojem ..... [2009/1 : 111-128]
 • Hattab, Helen
  • Suárez and Descartes: A Priori Arguments Against Substantial Forms and the Decline of the Formal Cause ..... [2011/2 : 143-162]
  Heider, Daniel
 • Hoenen, Peter SJ
  • Descartův mechanicismus ..... [2007/1 : 78-89]
 • Hromek, Petr
 • Chabada, Michal
  • Rozumová intuícia podľa Jána Dunsa Scota - základné prístupy ..... [2004/1-2 : 85-100]
  • Abstraktívne poznanie podľa Jána Dunsa Scota ..... [2006/1 : 37-55]
  • RECENZE: Allan Wolter, Duns Scotus - Metaphysician ..... [2005/1 : 153-155]
  • RECENZE: Cesar Ribas Cezar, Das natürliche Gesetz und das konkrete praktische Urteil nach der Lehre des Johannes Duns Scotus ..... [2007/2 : 203-205]
  • RECENZE: Ľuboš Rojka: Ako sa vyjadrovať rozumne a zmysluplne. Uvedenie do filozofickej metodológie ..... [2009/2 : 295]
  • RECENZE: Rastislav Nemec: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie. ..... [2009/2 : 100-102]
  • ZPRÁVA: Zpráva o filosoficko-teologické sekci konference Jezuité v českých zemích - Bohemia Jesuitica 1556-2006 ..... [2006/1 : 107-110]
  • ZPRÁVA: 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe sympozjum jubileuszowe 8.–10. IV. 2008 ..... [2008/1 : 97-100]
  • ZPRÁVA: John Duns Scotus 1308-2008. Investigations into his Philosophy. Správa z medzinárodnej konferencie. ..... [2008/2 : 205-207]
 • Jindráček, Efrem OP
 • Jinek, Jakub
  • Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie. ..... [2011/1 : 72-94]
 • Kenny, Anthony
  • Tomismus papeže Jana Pavla II. Encyklika Fides et ratio ..... [2004/1-2 : 148-154]
 • Klimeková, Anna
  • RECENZE: H. Hrehová, Etika, spoločenské vzťahy, spoločnosť ..... [2005/2 : 262-266]
 • Kočnar, Ondřej
  • Richard Swinburne, Bůh jako vysvětlení ..... [2011/1 : 115-118]
 • Koreň, Ladislav
  • Mená & predikácia ..... [2005/1 : 3-25]
  • DISKUSE: Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace: Záverečné slovo ..... [2005/2 : 250-256]
 • Kuna, Marián
  • RECENZE: Alasdair MacIntyre’s Engagement with Marxism. Selected writings ..... [2009/2 : 299-301]
  • RECENZE: Andrea Blaščíková: Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského. ..... [2010/1 : 94-96]
  • ZPRÁVA: Theory, practice and Tradition. Správa z medzinárodnej macintyrovskej konferencie (Marián Kuna) ..... [2008/2 : 207-208]
 • Kuric, Miroslav
  • RECENZE: Peter Volek, Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského vo svetle súčasných komentárov ..... [2004/1-2 : 200-203]
 • Lánský, Marek
  • EDICE (+ Mašek, Novák, Sousedík): Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae ..... [2005/2 : 277-322]
 • Leinsle, Ulrich G.
  • RECENZE: Stanislav Sousedík: Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern(Ulrich G. Leinsle) ..... [2009/1 : 129-131]
  • RECENZE: Bernd Roling, Locutio angelica. Die Diskussion der Engelsprache als Antizipation einer Sprechakttheorie in Mittelalter und Früher Neuzeit..... [2009/2 : 290-292]
  • RECENZE: Bernd Roling: Drachen und Sirenen. Die Rationalisierung und Abwicklung der Mythologie an den europäischen Universitäten ..... [2011/1 : 107-109]
 • Lička, Lukáš
  • Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama ..... [2012/3 : xx-lxii]
 • Loux, M. J.
  • Nutné a možné ..... [2004/1-2 : 124-147]—[2005/1 : 83-97]
 • Machula, Tomáš
  • Problémy hylemorfismu ..... [2005/1 : 26-38]
  • PŘEKLAD: Anthony Kenny, Tomismus papeže Jana Pavla II. Encyklika Fides et ratio ..... [2004/1-2 : 148-154]
  • PŘEKLAD (+ Martina Pavelková): Franz Schupp, Odpovědí na Kanta všechno začalo. Duchovně-dějinné místo teologie Karla Rahnera ..... [2005/1 : 98-110]
  • RECENZE: Michel Bastit, Les quatre causes de l'etre selon la philosophie premiére d'Aristote ..... [2007/1 : 103-104]
  • RECENZE: John Haldane (ed.), Modern Writings on Thomism ..... [2007/2 : 197-198]
  • RECENZE: Eberhard Schockenhoff, Naturrecht und Menschwürde. Universale Ethik in einer geschichtlichen Welt ..... [2007/2 : 206-212]
  • RECENZE: Josef Šmajs, Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy ..... [2008/2 : 199-202]
  • RECENZE: Marek Vácha, Místo, na kterém stojíš, je posvátná země ..... [2008/2 : 202-204]
  • RECENZE: Jacques Maritain: Sedm lekcí o jsoucnu a o principech spekulativního rozumu ..... [2009/2 : 292-294]
  • RECENZE: Eugen Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti ..... [2009/2 : 297-298]
 • Makúchová, Eva
  • RECENZE (+ Martišková, G.): Kelvin Knight, Paul Blackdale (eds.), Alasdair MacIntyre’s Revolutionary Aristotelianism: Ethics, Resistance and Utopia..... [2011/1 : 111-115]
 • Martišková, Gabriela
  • RECENZE (+ Makúchová, E.): Kelvin Knight, Paul Blackdale (eds.), Alasdair MacIntyre’s Revolutionary Aristotelianism: Ethics, Resistance and Utopia..... [2011/1 : 111-115]
 • Marvan, Tomáš
 • Mašek, Richard
  • EDICE (+ Lánský, Novák, Sousedík): Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae ..... [2005/2 : 277-322]
 • Materna, Pavel
  • (+ Petrželka, Josef): Definition and Concept. Aristotelian Definition Vindicated ..... [2008/1 : 3-37]
  • DISKUSE: Ontologie vztahů: Poznámka k Sousedíkově kritice soudobé teorie vztahů ..... [2005/1 : 126-128]
  • DISKUSE: Ontologie vztahů: Závěrečné vyjádření ..... [2005/1 : 134-136]
  • RECENZE: Pavel Cmorej, Úvod do logické syntaxe a sémantiky ..... [2004/1-2 : 191-194]
 • Mayronis, Franciscus de
  • EDICE: Tractatus De esse essentiae et existentiae ..... [2005/2 : 277-322]
  • EDICE: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis) ..... [2006/2 : 198-239]
 • Míčka Roman
  • RECENZE: Alejandro A. Chafuen: Faith and Liberty. The Economic Thought of the Late Scholastics ..... [2009/1 : 138-153]
 • Monserrat-Molas, Josep
 • Nakonečný, Milan
  • RECENZE: Peter Volek: Filosofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov ..... [2009/2 : 296]
 • Nejeschleba, Tomáš
  • Lutheránský aristotelismus - Philipp Melanchthon ..... [2005/1 : 67-82]
  • RECENZE: Bernhard Jansen, Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století ..... [2004/1-2 : 195-199]
  • AKTUALITA: K jubileu P. prof. Vladimíra Richtera SJ ..... [2005/2 : 266-267]
  • ZPRÁVA ZE SLAVNOSTNÍHO AKTU: P. Heinrich Seuse Denifle OP (1844-1905) ..... [2005/2 : 268-269]
 • Nemec, Rastislav
  • RECENZE: Ľuboš Rojka, The Eternity of God ..... [2007/1 : 101-102]
 • Němec, Václav
  • Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje..... [2011/1 : 38-71]
 • Novák, Josef
  • RECENZE: Charles Hartshorne, Přirozená theologie pro naši dobu ..... [2007/2 : 199-202]
 • Novák, Lukáš
  • Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace ..... [2004/1-2 : 10-32]
  • The Scotist Theory of Univocity ..... [2006/1 : 17-27]
  • Conceptual Atomism, “Aporia Generis” and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians ..... [2009/1 : 15-49]
  • Divine Ideas, Instants of Nature, and the Spectre of “verum esse secundum quid”. A Criticism of M. Renemann’s Interpretation of Scotus ..... [2012/2 : 185-203]
  • ..... [2009/1 : 15-49]DISKUSE: Tomistická teorie predikace: Problém abstraktních pojmů ..... [2004/1-2 : 167-184]
  • DISKUSE: Tomistická teorie predikace: Odpověď prof. Sousedíkovi ..... [2005/1 : 122-123]
  • DISKUSE: Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace: Odpověď L. Koreňovi ..... [2005/2 : 241-249]
  • DISKUSE: Problém abstraktních pojmů: Odpověď Davidu Peroutkovi ..... [2007/1 : 90-94]
  • DISKUSE: Problém abstraktních pojmů: Odpověď bosým karmelitánům ..... [2007/2 : 185-191]
  • ÚVODNÍ POZNÁMKA AD: P. E. Oppenheimer, E. N. Zalta: Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů ..... [2007/1 : 3-4]
  • EDICE (+ Mašek, Lánský, Sousedík): Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae ..... [2005/2 : 277-322]
  • EDICE (+ Cuhrová): Franciscus de Mayronis: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis) ..... [2006/2 : 198-239]
  • EDICE (+ Severa): Joannes Versor: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum ..... [2008/2 : 209-254]
  • PŘEKLAD: Thomas Williams, Nad metodou historie filosofie ..... [2005/2 : 214-218]
  • RECENZE: M. Otisk, Na cestě ke scholastice ..... [2005/1 : 141-145]
  • RECENZE: Michal Chabada, Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky ..... [2008/1 : 85-88]
  • RECENZE: Marek Otisk, Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi ..... [2008/1 : 89-96]
 • Novotný, Daniel Dominik
 • Oppenheimer, Paul E.
 • Orbellis, Nicolaus de
  • Tractatus De distinctionibus ..... [2011/1 : 119-137]
 • Ossikovski, Martin
  • Some Medieval Readings of Aristotle’s Argument
   for the Collective Superiority of “the Many” ..... [2012/2 : 135-153]
 • Otisk, Marek
 • Pacovská, Kamila
 • Palkoska, Jan
 • Pavelková, Martina
  • PŘEKLAD (+ Tomáš Machula): Franz Schupp, Odpovědí na Kanta všechno začalo. Duchovně-dějinné místo teologie Karla Rahnera ..... [2005/1 : 98-110]
 • Perkams, Matthias
 • Peroutka, David OCD
  • Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy ..... [2007/1 : 36-77]
  • Aristotelské pojetí možného ..... [2009/2 : 107-115]
  • Imagination, Intellect and Premotion
   A Psychological Theory of Domingo Báñez ..... [2010/2 : 107-289]
  • OHLAS: Ad: "K modálnímu ontologickému důkazu" ..... [2005/2 : 239-240]
  • OHLAS: Reálné potence ..... [2006/1 : 75-91]
  • OHLAS: Znovu o abstraktních pojmech ..... [2006/2 : 180-182]
  • DISKUSE: Problém abstraktních pojmů: K Novákově odpovědi ..... [2007/1 : 95-98]
  • DISKUSE: Problém abstraktních pojmů: Závěrečné vyjádření ..... [2007/2 : 192-196]
  • RECENZE: Tomáš Akvinský: O separovaných substancích ..... [2011/2 : 261-264]
 • Petrželka, Josef
 • Polívka, Jiří
 • Raclavský, Jiří
 • Renemann, Michael
  • Reply to Lukáš Novák’s Article ..... [2012/2 : 204-205]
 • Riška, Augustin
 • Rojka, Ľuboš
  • Boh a vznik sveta z ničoho. Náčrt obhajoby časového kozmologického argumentu pre Božie jestvovanie ..... [2012/3 : iii-xix]
 • Sadler, Gregory B.
  • Aneu Orexeos Nous: Virtue, Affectivity, and Aristotelian Rule of Law ..... [2012/2 : 107-134]
 • Sales-Cordech, Jordi
 • Samohýl, Jan
  • RECENZE: Jiří Hanuš, Jan vybíral (eds.), Dawkins pod mikroskopem ..... [2010/2 : 216-218]
 • Scaltsas, Theodore
  • Relations as Plural-Predications in Plato ..... [2013/1 : 28-49]
 • Schupp, Franz
  • Odpovědí na Kanta všechno začalo. Duchovně-dějinné místo teologie Karla Rahnera ..... [2005/1 : 98-110]
 • Severa, Miroslav
  • EDICE (+ Novák, L.): Joannes Versor: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum ..... [2008/2 : 209-254]
 • Smolka, Josef
  • OHLAS: Caramuelův dopis Markovi Marci ještě jednou ..... [2006/1 : 92-106]
 • Sousedík, Prokop
 • Sousedík, Stanislav
  • Slovo úvodem ..... [2004/1-2 : 3-5]
  • Vorwort ..... [6-9]
  • K ontologii vztahů ..... [2004/1-2 : 70-78]
  • INTERVIEW: “Let Us Think the Tradition Through Anew!” A Philosophical Interview with Prof. Stanislav Sousedík ..... [2013/1 : 5-11]
  • DISKUSE: Tomistická teorie predikace: Tomistická teorie singulární predikace a její ontologické základy ..... [2004/1-2 : 155-161]
  • DISKUSE: Tomistická teorie predikace: K příspěvku Lukáše Nováka ..... [2005/1 : 118-121]
  • DISKUSE: Tomistická teorie predikace: Ke stati Petra Dvořáka ..... [2005/1 : 124-125]
  • DISKUSE: Ontologie vztahů: Vyjádření k Maternově poznámce ..... [2005/1 : 129-133]
  • OHLAS: M. Rhonheimer o Kantovi a katolické teologii ..... [2005/2 : 219-225]
  • ÚVODNÍ STAŤ: Franciscus de Mayronis a jeho traktát De esse essentiae et existentiae ..... [2005/2 : [271-276]
  • ÚVODNÍ STAŤ: František Mayronis o pomyslných jsoucnech ..... [2006/2 : [196-197]
  • EDICE DOPISU: Ioannes Caramuel de Lobkowicz Ioanni Marco Marci, Spirae, Iuliis Nonis, MDCXLIV ..... [2004/1-2 : 185-189]
  • EDICE (+ Mašek, Lánský, Novák): Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae ..... [2005/2 : 277-322]
  • EDICE: Nicolaus de Orbellis: Tractatus De distinctionibus ..... [2011/1 : 119-137]
  • PŘEKLAD (+ Karel Šprunk): G. Frege: Dialog s Pünjerem. Český překlad s kritickým výkladem ..... [2008/1 : 51-80]
  • RECENZE: Bonaventura, De reductione artium ad theologiam. Unus est magister vester, Christus ..... [2004/1-2 : 204-205]
  • RECENZE: Georg Scherer, Základní fenomény lidského bytí očima filosofie ..... [2007/1 : 99-100]
  • RECENZE: Ulrich G. Leinsle, Dilinganae Disputationes ..... [2007/1 : 105-108]
  • RECENZE: Jacques Maritain, Člověk a stát ..... [2008/1 : 81-85]
  • RECENZE: John P. Doyle, A treatise of Master Hervaeus Natalis (+1323), The Doctor Persicacissimus, on Second Intentions ..... [2008/2 : 197-198]
  • RECENZE: Michael Sudduth: The Reformed Objection to Natural Theology ..... [2010/1 : 87-93]
  • OZNÁMENÍ KONFERENCE: Bohemia Jesuitica 1556-2006 ..... [2005/2 : 270]
 • Svoboda, David
 • Swinburne, Richard
  • A Posteriori Arguments for the Trinity [2013/1 : 13-27]
 • Szaniszló, Inocent Mária V., OP
  • Malé uvedenie do medzináboženského dialógu v dobe sv. Tomáša Akvinského s možnými dôsledkami pre dnešnú dobu ..... [2010/1 : 69-86]
 • Špaček, Ondřej
  • Daniel Heider: Suárez a jeho metafyzika. ..... [2011/2 : 259-261]
 • Šprunk, Karel
  • PŘEKLAD (+ Sousedík, Stanislav): G. Frege: Dialog s Pünjerem. Český překlad s kritickým výkladem ..... [2008/1 : 51-80]
  • RECENZE: Paul Richard Blum: Das Wagnis, ein Mensch zu sein. Studien zur neuzeitlichen Philosophie. ..... [2010/1 : 93-94]
 • Švandová, Blažena
  • RECENZE: Lubor Velecký: Aquinas’ Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2, 3 ..... [2009/1 : 131-137]
 • Testi, Claudio Antonio
  • Analogy and Formal Logic: From Leśniewski’s Ontology to Aquinas’ Metaphysics ..... [2010/1 : 3-27]
 • Vallicella, William F.
  • RECENZNÍ ČLÁNEK: Constituent versus Relational Ontology (a review of Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic) ..... [2013/1 : 99-115]
 • Versor, Joannes (Jean Le Tourneur)
  • EDICE: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum ..... [2008/2 : 209-254]
 • Vohánka, Vlastimil
  • ZPRÁVA: Zpráva z konference: Formální metody v epistemologii náboženství ..... [2009/2 : 308-311]
 • Volek, Peter
  • RECENZE: M. Otisk, Na cestě ke scholastice ..... [2005/1 : 137-140]
  • RECENZE: Christopher M. Brown: Aquinas and the Ship of Theseus. Solving Puzzles about Material Objects. ..... [2010/1 : 96-99]
  • ZPRÁVA: Správa z medzinárodnej konferencie Dôvera v rozum ..... [2009/1 : 154-156]
 • Von Barandy, Derek
  • How to Save Aristotle from Modal Collapse ..... [2013/1 : 89-98]
 • Williams, Thomas
  • Nad metodou historie filosofie ..... [2005/2 : 214-218]
 • Zalta, Edward N.

Profil časopisu

Redakční rada a ostatní orgány časopisu

Index autorů a článků

Obsah všech vydaných čísel
Pokyny pro autory – požadavky na rukopisy

Objednávky, předplatné a ceny

Jan Duns Scotus