S.I.T.A Společnost Tomáše Akvinského

ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI

Roman Cardal Ph.D., David Černý, Msgr. Jeho Excelence Dominik Duka O.P., Mgr. Petr Dvořák, Daniel Feranc, Mgr. David Efrém Jindráček O.P., Fr. Cyril Feranc, O.Praem., PhDr. et ThLic. Martin Filip, Jiří Florian, Jiří Fuchs, Mgr. Daniel Heider, Mgr. Vladimír Hromas, Mgr. David Efrém Jindráček O.P., Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Mgr. Ing. Tomáš Machula, Dr., Mgr. P. Pavel Mayer O.P., ThLic. Benedikt Mohelník O.P., Mgr. Lukáš Novák, R.D. Vojtěch Novák, Petr Osolsobě Ph.D., R.D. Milan Píša, PhDr. Jiří Polívka, Tomáš Pospíšil, Martin Schmied, Mgr. Jana Slavíčková, Prof. PhDr. Stanislav Sousedík CSc., Mgr. David Svoboda, Viktor Šmolík, Dr. Karel Šprunk, Mgr. Romuald Štěpán Rob O.P., R.D. Mgr. Vít Uher, PhDr. Josef Vaško, JUDr. Ivan A. Vávra, Vlastimil Vohánka, Prof. ThDr. Václav Wolf


Stránky spravuje: Mgr. Lukáš Novák lukas.novak@skaut.org