PODMÍNKY A PRAVIDLA


LATINE ENGLISH


VYMEZENÍ TÉMATU DISKUSE

    V Agoře uvítáme především kratší příspěvky argumentační povahy, zaměřené na řešení nebo navození nějakého konkrétního filosofického problému, a následné diskusní reakce. Agora není zaměřena na problémy čistě historické nebo interpretační povahy, pokud nemají podstatnější význam pro nějaký problém věcný; nicméně čas od času mohou být příspěvky tohoto typu vítaným osvěžením.

    Filosofické zaměření Agory je zhruba definováno základními předpoklady klasické realistické metafyziky, jako jsou objektivita a receptivita myšlení, platnost principu sporu, korespondenční teorie pravdy apod. To však neznamená, že tyto předpoklady samy nemohou být v rámci diskuse zpochybňovány! Naopak, možnost tříbení nebo i přehodnocení filosofické pozice v kontaktu s kvalitním oponentem je právě smyslem existence Agory. Méně vhodné jsou pouze příspěvky, které by se podstatným způsobem opíraly o nějakou filosofickou nauku s tímto zaměřením neslučitelou, aniž by se v nich tato východiska nějak dokazovala (dejme tomu, kdyby chtěl někdo svůj argument postavit na předpokladu transcendentálního idealismu, měl by se nejprve pokusit obhájit toto své východisko).

    V Agoře jsou dále vítány delší příspěvky povahy filosofických článků, seminárních prací apod. Jde-li o delší text ucelenějšího charakteru, je možné jej poslat v přiloženém souboru textového nebo .rtf formátu. Mimoto lze do Agory zasílat např. upozornění na různé zajímavé knihy, články nebo webové stránky mající vztah k tématu konference, recenze, oznámení o konferencích apod.


NETIKETA

    Přispěvatelé Agory jsou vázáni dodržovat obecná pravidla elektronické komunikace a slušnosti - především zákaz spamů a osobních útoků. Účelem Agory není deklasovat oponenta, ale pomoci mu (a sobě) přiblížit se k pravdě. Vzhledem k povaze tématu Agory se nelze vyhnout poněkud (někdy i dost značně) větší délce příspěvků, než je obvyklé. Tím spíše jsou pisatelé žádáni o maximální možnou stručnost. To se týká kromě vlastního textu i způsobu citací: odpovídáte-li na příspěvek, snažte se citovat pouze nezbytně nutné pasáže, ostatní smažte. Pokud reagujete na několik příspěvků na stejné téma, pokuste se všechny odpovědi shromáždit v jediném příspěvku (pomocí cut a paste).

    Vzhledem k povaze tématu této konference lze také očekávat, že reakce na příspěvky si často vyžádají delší dobu, a že nebudou příliš četné. Pokud by však přesto došlo k nárůstu počtu příspěvků, žádám ty, kdo by zamýšleli otevřít nové téma, aby v zájmu kvality a netříštění diskuse vyčkali uzavření témat předchozích.

    Účastníci diskuse mají možnost se skupině představit pomocí stránkyPředstavení, kde je možné vložit své představení a přčíst si představení ostatních.


ARCHIV

    Všechny příspěvky do Agory jsou veřejně přístupné v archivu konference z webových stránek Agory. Příspěvky povahy článků mohou být navíc umístěny na stránkách Agory v oddělení Články.


JAZYKY

    Jazyky Agory jsou angličtina, latina a čeština (příp. slovenština). Konference je rozdělena do dvou sekcí - globální, s adresou agora.metaphysica@skaut.org, a anglické, s adresou en-agora.metaphysica@skaut.org. Anglická sekce je určena pro příspěvky v angličtině, globální sekce pro příspěvky v ostatních jazycích. Příspěvky doručené do anglické sekce jsou automaticky přeposlány do globální sekce, proto účastníci přihlášení do globální sekce dostávají příspěvky všech jazyků, účastníci přihlášení do anglické sekce pouze příspěvky v angličtině. POZOR: pokud odesíláte příspěvek v angličtině, neposílejte jej na adresu globální sekce, nýbrž na adresu anglické sekce (na to je třeba dát pozor zejména pokud jste přihlášeni v globální sekci a odpovídáte na příspěvek v angličtině)! Pouze tak jej obdrží i ti, kteří jsou přihlášeni v anglické sekci.
HLAVNÍ STRÁNKA
JAK SE PŘIPOJIT: OVLÁDACÍ PŘÍKAZY
ARCHIV
ČLÁNKY
PŘEDSTAVENÍ
POZVÁNKY
ODKAZY