Vinohradská odbočka Jednoty filosofické se snaží navazovat na dlouhou tradici tohoto českého filosofického spolku, založeného v roce 1881. Činnost Vinohradské odbočky Jednoty spočívá v pořádání filosofických přednášek pro širokou vzdělanou veřejnost, které se konají vždy jednou za měsíc (3x za semestr) v Praze, většinou v prostorách Filosofické fakulty UK nebo Filosofického ústavu AV. Na přednášky jsou zvány významné osobnosti české filosofické scény, je však rovněž dáván prostor i mladším přednášejícím k prezentaci výsledků jejich práce. Přednášky trvají zhruba 60 minut, poté následuje diskuse. Převládající, nikoliv však výlučné zaměření přednášek je klasická platónsko-aristotelská metafyzická tradice a současná analytická filosofie.

Vinohradskou odbočku Jednoty filosofické založili na základě stanov tohoto sdružení Prof. PhDr. Stanislav Sousedík a Mgr. Petr Dvořák v březnu roku 2000; na jaře poté proběhly první 3 přednášky. Ve školním roce 2000/2001 organizoval přednášky Mgr. P. Dvořák a Mgr. P. Glombíček, a to v intervalu 14 dní; od roku 2001/2002 probíhaly přednášky opět jednou za měsíc. Organizátory byli v roce 2001/2002 P. Dvořák, v roce 2002/2003 D. Heider, P. Dvořák a D. Svoboda, od roku 2003/2004 do roku 2005 L. Novák a D. Svoboda., v roce 2006 opět Petr Dvořák Ph.D.

Aktuální nabídku přednášek spolu s konkrétními informacemi o místě a času konání naleznete v sekci PROGRAM. Věnujte též pozornost zajímavým ODKAZŮM. Veškeré Vaše další dotazy rádi zodpovědí organizátoři David Svoboda (davidsvobodasovice.net) a Lukáš Novák, kteří rovněž uvítají případné nabídky na přednášky.


Stránky spravuje: Mgr. Lukáš Novák lukas.novak@skaut.org